Semihunt – Til korte distancer

Semihunt

Semihunt er vores billigste projektil til jagt. Projektilet har i forhold til vort andet jagt projektil, Hunt, mindre optimale aerodynamiske egenskaber. Semihunt fungerer dog fint til kortere afstande, og er produktionsmæssigt mere simpelt end Hunt, hvorfor projektilet er billigere for kunden.
Som både Target og Hunt, har Semihunt en serie af ribber omkring kroppen af projektilet. Disse ribber sikrer forsegling af drivgasserne bag projektilet, samtidig med at de minimerer kontaktfladen mellem projektilet og indersiden af piben. Resultatet er en reduktion af friktion i piben, en klar reduktion af aflejringer i piben og en højere fart relativt til krudtladningen.
På længere afstande falder projektilets evne til at ekspandere ved kontakt. Dette skyldes at hulspidsen skaber turbulens og projektilet derfor bremses kraftigere end normal spidsskarp eller Hunt projektilet. Da hulspidsen har brug for relativt større anslagskraft end f.eks Hunt projektilet for at ekspandere, betyder tabet af hastighed at projektilet kun effektivt kan ekspandere på kortere afstande.

Semihunt front

Her ses et nærbillede af spidsen på Semihunt, samt de tre fræsede vinger, med ca 120 grader i mellem. Når hulspidsen rammer målet, fyldes den med væv, og kraften fra dette bevirker, at de tre fræsninger fungerer som brudzoner. Som følge heraf, fragmenterer spidsen i tre dele, som tager hver deres vej gennem målet. Bemærk, at dette projektil fungerer bedst på kortere afstande, da hulnæsens mindre optimale aerodynamiske egenskaber betyder, at projektilet hurtigere bremses. Der kan derfor, på længere afstande, være en markant reduceret anslags energi. Som nævnt tidligere, betyder dette også, at projektilets evne til at fragmentere forringes på længere afstande.