Sonic Ballistic

  • Højere Hastigheder og Mindre friktion

    Sammenlignet med anden ammunition, kan Sonic Ballistic opnå en højere hastighed, et lavere starttryk og langt mindre friktion.

  • Blyfri Projektiler

    Modsat mange andre projektiler på markedet er Sonic Ballistic ikke støbt eller presformet, men drejet ud af messing på en ultra-præcis CNC drejerbænk. Der er derfor kun messeing i projektilet.

  • Fuldautomatisk produktion; konkurrencedygtige priser

    Da vi fremstiller vor projektiler ved hjælp af en advanceret CNC teknologi, bliver det muligt for os at producere projektilerne til en stærkt konkurrencedygtig pris.


Ekspanderende projektiler – Hunt

Vort primære jagt projektil, Sonic Ballistic – Hunt, er et hulspids projektil, isat en “kile”. På fronten af projektilet er der tre fræsede vinger. Ved træf skubbes kilen ind i hulspidsen, og fragmenterer projektilet i fire dele. De tre fræsede vinger brækker fri fra bagenden, og fortsætter i en 20 – 40 graders vinkel relativt til skudretningen, ind i vildtet. Resten af projektilet fortsætter gennem vildtet med høj sikkerhed for gennemskud. Dette øger markant stop-kraften i kuglen, samt reducerer risiko for anskydning.
Vi tilbyder udover Sonic Ballistic – Hunt, to andre typer projektiler: Sonic Ballistic – Semihunt, et hulspids projektil, der kun egner sig til kortere distancer, og Sonic Ballistic – Target, et billigt træningsprojektil uden fragmenterende funktion.

vores tre varianter


Sonic Ballistic – Target

Sonic Ballistic – Target er fremstillet af messing. Dette projektil har, modsat Semihunt og Hunt, ikke fræsede vinger ned langs siden. Projektilet er produceret til træning, hvor fragmentation ikke er relevant. Den reducerede bearbejdningsprocess betyder, at Target kan sælges markant billigere end vor projektiler beregnet til jagt: Semihunt og Hunt.

Target detaljer

Sonic Ballistic – Semihunt

Sonic Ballistic – Semihunt er vores basis jagt projektil. Som Target er det produceret i messing, men med yderligere bearbejdningstrin. Tre vinger fræses langs siden af fronten af projektilet, kombineret med en hulspids, hvilket giver en høj fragmenteringsevne. Ved kontakt fragmenterer spidsen af projektilet i tre dele, som sikrer stor vævsskade, mens bagenden af projektilet har kraft nok til samtidig at sikre gennemskud. Dette betyder, at selv ved mere uheldige skudplaceringer, er der større chance for, at vildtet nedlægges. Derved minimeres risiko for anskydning.
I modsætning til Hunt, har dette projektil begrænset aerodynamik, og har derfor en betydeligt reduceret effektiv rækkevidde. Vær opmærksom på, at den flade hulspids betyder, at projektilet kan lede til funktionsfejl i nogle typer af magasiner.

Semihunt detaljer

Sonic Ballistic – Hunt

Sonic Ballistic – Hunt er produceret på samme vis som Semihunt, med et yderligere trin. I Hunt projektilet er der isat en indsats, eller kile i spidsen. Denne kile sikrer langt bedre fragmentation, specielt ved lavere hastigheder, hvilket gør Hunt projektilet effektivt ved markant længere afstande end f.eks Semihunt projektilet.
Hunt har alle de samme fordele som et normalt spidsskarp projektil, kombineret med en ekspanderende front. Ved træfning af vildt åbner fronten af projektilet sig op, og projektilet fragmenter i fire dele. De tre sider af projektilet brækker af og fortsætter ud i en vinkel på 20 – 40 grader, og fortsætter igennem vildtet og laver sårkanaler. Den resterende bagende af projektilet har på trods af sin begrænsede restvægt en enestående evne til at sikre gennemskud.
Da Hunt er isat en kile med rundet spids, oplever dette projektil ikke funktionsfejl med magasiner, som det kan risikeres med hulnæsede projektiler som Semihunt.

Hunt detaljer